STYRET

Leder : Aud Inger Dalløkken
Nestleder: Randi Leinan Lund
Kasserer: Bård Langøyen
Sekretær: Gudny Hagen Bakken
Styremedlem: Inge Eggen
Musikalsk leder og dirigent: Leif Martin Kristoffersen.