Æresmedlemmer

Æresmedlemmer i Tolga-Os janitsjar

Tolga-Os janitsjar avholdt årsmøte 11.mars (med god avstand og smitteverntiltak).

Ved årsmøte ble det utdelt hedersbevisninger og utnevnt to nye æresmedlemmer: Tove Irene Rønningen og Aud Inger Dalløkken.

Tove har mottoet: «En gang janitsjar, alltid janitsjar» og det er virkelig Tove. Ho har spilt i korps i hembygda Tolga i 50 år. Tove starta sin musikalske karriere i Tolga skolemusikkorps i 1963 da det ble startet. Der spilte ho i fire år før ho ble tatt inn i Tolga janitsjar. I dag finner vi Tove i barytonrekka i janitsjaren. Tove spiller på mange strenger, blant annet i Tolga janitsjars revyer gjennom mange år. Der ble ho en mangfoldig revyskuespiller med en fantastisk formidlingsevne. Med slike talenter har janitsjaren hatt glede av og benytte Tove som konferansier ved flere konserter. Tove er et lojalt korpsmedlem, behagelig og livat.

Aud Inger har spilt i korps i hembygda Tolga i 47 år. Ho starta sin musikalske karriere i Tolga skolemusikkorps i 1963 da det ble etablert. Ho har vokst opp med korpsmusikk på alle kanter. Det ble klarinett på Aud Inger, mye pga en nabo som var klarinettist som påvirket Aud Inger til å velge det som instrument. Det ble noen år i «utlendighet» for Aud Inger, men hun kom tilbake til Tolga. I dag finner vi henne stødig i klarinettrekka. Aud Inger er en leder og har gjennom mange år hatt mange verv i korpset både i Tolga janitsjar og etter sammenslåing til Tolga-Os janitsjar. Aud Inger er real, pålitelig og en handlekraftig leder. Ho både liker og takler alskens utfordringer. Nå takker ho av som leder gjennom seks år.

Her er Tove Rønningen til venstre og Aud Inger Dalløkken med sine æresbevisninger.

Bård Langøien utnevnt til æresmedlem under høstkonserten 2.oktober 2021.

Bård har spilt i korps i 50 år. Startet i Os skolemusikk, videre i Os Hornmusikk og Tolga-Os janitsjar etter sammenslåing av korpsene. Vi finner han i trompetrekka og trakterer sitt instrument på en utmerket måte, og er en aktiv støttespiller i sin gruppe. Han har også dirigert skolemusikk i flere år og instruert janitsjaren. Bård har komponert og arrangert lokalt stoff for janitsjaren, alt i beste dugnadsånd. Han har i alle år tatt på seg styreverv, vært leder, holdt styr på økonomien, kokt kaffe, ledet dugnader, vært instrumentansvarlig og skaffet rekvisita, kort sagt en kromtapp i styre og stell. De siste årene har han vært, og er fortsatt kasserer og forretningsfører til stor nytte for korpset. Janitsjaren vil med denne utmerkelsen få takke Bård for utmerket innsats så langt og håper at vi får benytte oss av hans ressurser i lang tid framover.

Bård Langøien med hedersbevisning.
Æresmedlem Erk Vangskåsen
Æresmedlem Erk Vangskåsen, utnevnt januar 2017
Æresmedlem Ivar Riise
Ivar Riise utnevnt til æresmedlem februar 2015
Æresmedlem Gudny Hagen Bakken
Gudny Hagen Bakken utevnt til æresmedlem januar 2010