STYRET

Styret valgt ved årsmøtet 21.mars 2024:

Leder : Hege Haugen
Nestleder: Arne Strypet
Kasserer: Bård Langøyen
Sekretær: Kristin Akeren Westum
Styremedlem: Tove Erlien Ruud
Varamedlemmer: Aina Eggen og Anne Bjørnerås

Musikalsk leder og dirigente,: Leif Martin Kristoffersen, Morten Tømmermo