STYRET

Styret valgt ved årsmøtet i februar 2019

Leder : Aud Inger Dalløkken
Nestleder: Randi Leinan Lund
Kasserer: Bård Langøyen
Sekretær: Grethe Nygård
Styremedlem: Turid Thorbjørnsen

Musikalsk leder og dirigent: Leif Martin Kristoffersen.