STYRET

Styret valgt ved årsmøtet 16.februar 2023:

Leder : Randi Leinan Lund
Nestleder: Arne Strypet
Kasserer: Bård Langøyen
Sekretær: Kristin Akeren Westum
Styremedlem: Tove Erlien Ruud
Varamedlemmer: Aina Eggen og Anne Bjørnerås

Musikalsk leder og dirigent: Leif Martin Kristoffersen.