STYRET

Styret valgt ved årsmøtet i mars 2022:

Leder : Randi Leinan Lund
Nestleder: Kristin Akern Westum
Kasserer: Bård Langøyen
Sekretær: Turid Thorbjørnsen
Styremedlem: Tove Erlien Ruud

Musikalsk leder og dirigent: Leif Martin Kristoffersen.