Generell info

Velkommen til Tolga og Os og «Fjelltrall»

Stevnet vil foregå i begge kommuner og korpsene oppfordres til å ha egen buss.

Evt spørsmål kan sendes på e-post til adr; tolgaosjanitsjar@gmail.com eller direkte til stevnekomitèn.

Stevnekomitèen: Aud Inger Dalløkken,leder. Tlf: 97982086
Helene Lund Volden, informasjon. Tlf: 95096170
Bård Langøien, økonomi. Tlf: 90589766
Jorun Erlien Nyvoll
Aina Eggen
Tove Erlien Ruud
Dagrunn Urseth

Frister og priser: Påmelding til stevnet skjer via NMF Innlandet se linken fane Regionstevne.
Påmeldingsfrist 1.mars 2023
Pris: Stevneavgift kr. 5000.- pr korps
Deltakeravgift kr 1100.- pr person
1. mai siste frist for å melde på/av antall deltakere i korpsene.