PÅ FLYTTEFOT

Vårt gamle ærverdige Vidarheim  på Tolga skal vike plass for et nytt og moderne kulturbygg. Vidarheim har huset Tolga janitsjar og senere Tolga- Os janitsjar gjennom mange øvelser og konserter. Vidarheim ble bygget i 1949.  Vidarheim har også hatt lagringsplass for janitsjaren med både notearkiv, uniformer og instrumenter samt mye annet som korpset trenger til arrangementer. Nå har vi ryddet ut og fått midlertidige lagerlokaler fram til nybygget står ferdig ca ved årskiftet 2020-2021.  Søndag 23.juni skal siste konserten spilles med mange aktører «Gravølkonsert for Vidarheim» starter kl.19.30